Jsme autorizovaným zástupcem firmy Planmeca v ČR.
Dovoz, instalace, servis, měření. V.M.K. spol. s r.o.
Již od roku 1994.

Panoramatický rentgen Planmeca Proline XC

Planmeca Proline XCKlasický panoramatický rentgen, který navazuje na své velice úspěšné předchůdce, Proline EC a Proline CC. Pokrokové technické řešení, jednoduché polohování pacienta a mimořádně kvalitní snímky přístrojů Planmeca Proline si získaly mezi stomatologickými profesionály celosvětovou popularitu. Proline XC je dostupný ve dvou verzích, filmový a plně digitální. Filmový přístroj může být kdykoliv v budoucnu digitalizován.

S přístrojem Planmeca Proline XC je rentgenové vyšetření velmi rychlé a snadné, s maximálním pohodlím pro pacienta i obsluhující personál. Důvodů je hned několik:

Otevřený boční přístup pacientů

Umožňuje snadné polohování všech typů pacientů, stojících, sedících, na invalidním vozíku, na nemocničním lůžku se zdvihnutou opěrkou zad.

Snadné, rychlé a velmi přesné nastavení pacienta

Umožňují to pohodlné a stabilní opěrky pacienta a systém tří na sebe vzájemně kolmých laserových paprsků, které pomáhají přesně zorientovat referenční anatomické znaky. Pro nastavení nejsou zapotřebí žádná zrcátka, pacient má otevřený a pohodlný výhled, dítě například může být po celou dobu vyšetření v kontaktu se svým doprovodem.

Proline XC s pacientem Snímkování invalidního pacienta

Snímky jsou nezkreslené, ostré a čisté

Je to proto, že geometrie zobrazování je založena na vědeckých výzkumech tvaru lidské čelisti a přístroj nabízí navíc uživateli volbu hned z několika geometrií podle velikosti a tvaru čelisti pacienta. Zobrazovaná vrstva s velkou hloubkou ostrosti (více než 10 mm) sleduje vždy aktuální pacientovu anatomii, stíny na snímku způsobené objekty mimo tuto vrstvu jsou potlačeny. Zvětšení je podél celého snímku konstantní. Zeslabení rentgenového záření krční páteří je kompenzováno zpomalením pohybu rotace, nikoliv změnou napětí na rentgence jako u jiných výrobců, poměr kontrastů (který se jinak s napětím mění) tak zůstává zachován i v oblasti předních zubů.

Ovládací displej - výběr tvaru čelisti
Ovládací displej - výběr expozičních parametrů

Intuitivní ovládání pomocí grafického rozhraní

Plně barevný TFT displej s grafickým uživatelským rozhraním provází obsluhu přístroje pomocí textů a srozumitelných grafických symbolů. Všechna expoziční nastavení jsou logicky seskupená a srozumitelná. Obsluha se tak může plně soustředit na umístění pacienta a komunikaci s ním.

Funkční výběr expozičních programů

Planmeca Proline XC umožňuje výběr správného expozičního programu a minimalizuje tak dávku záření pro všechny typy pacientů a diagnostických potřeb. Pediatrický program redukuje ozářenou oblast a snižuje tak zátěž dětských pacientů o téměř 20 %. Snížení dávky lze také docílit pomocí vertikální segmentace, která omezuje ozářenou plochu pouze na oblast diagnostického zájmu. Výběrem segmentů na ovládacím panelu lze snížit dávku záření až o 80 %.

Optimální expozice u všech pacientů

Digitální přístroj Planmeca Proline XC má unikátní systém řízení dávky záření (AGC), který optimalizuje citlivost digitálního senzoru pro každého pacienta nezávisle na jeho velikosti, rase a věku. U filmového přístroje Proline XC lze volit automatické řízení expozice (AEC) jako příslušenství. Expoziční automat měří průnik záření během expozice a správně nastavuje expoziční hodnoty pro dosažení požadovaného kontrastu a zčernání snímku.

TMJ snímekSnímkování TMJ a maxilárních dutin

Pro program sinus má Proline XC speciálně navržený tvar rentgenového svazku, výsledkem jsou velmi zřetelné snímky dutin. Automatický dvojitý TMJ program vytváří boční pohled na temporomandibulární klouby při otevřené a zavřené čelisti na jednom snímku. Volitelný je „True profile TMJ program“, který umožňuje nastavit optimální úhly snímkování TMJ kloubů včetně kolmých projekcí.

Jednoduchá cefalometrie pro kvalitní ortodoncii

Po volbě cefalometrického zobrazovacího režimu se přístroj automaticky nastaví do polohy pro cefalometrické snímkování. Funkční a snadno použitelný držák hlavy umožňuje přesnou pozici pro všechny cefalometrické projekce. Karbonové opěrky nosu a uší jsou extrémně odolné, hygienické a plně transparentní rentgenovému záření. Filmový přístroj Proline XC poskytuje motorický výběr clony a filtru měkkých tkání, ovládaný z hlavního panelu. U digitálního přístroje je filtr měkkých tkání vytvářen pomocí zobrazovacího software Planmeca Dimaxis. To znamená, že snímek může být zobrazen buď s měkkými tkáněmi, nebo bez nich. Cefalometrický přístroj může být vybaven jedním přemístitelným nebo dvěma fixními senzory dle požadavku uživatele.

 

Digitální zobrazení s přístrojem Planmeca Proline XC

Digitální zobrazení přináší řadu výhod. Šetří čas, snímek je zobrazen na obrazovce počítače a dostupný pro diagnostiku během několika sekund. Vylučuje nejběžnější chyby při snímkování na film způsobené vyvolávacím procesem a temnou komorou. Zpřesňuje diagnózu díky možnosti softwarových úprav snímku. Umožňuje efektivní práci se snímky díky rychlé dostupnosti z archivu a využití počítačových sítí.

Digitální přístroj Planmeca Proline XC je dodáván se softwarem Planmeca Dimaxis, který nabízí výkonné a snadno použitelné nástroje zpracování snímků: nastavení úrovně šedi pro optimální kontrast a jas, filtry pro zaostření a redukci šumu, měření délky, úhlu, hustoty tkáně, převod do pseudobarev, komunikaci pomocí poznámek, tisku snímků nebo jejich exportu.

Planmeca Dimaxis je dodáván s databází Solid server, profesionálním řešením pro automatické a bezpečné ukládání snímků včetně všech informací o nich. Automatické zálohování splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost dat a zabraňuje ztrátě klinických informací.

Celosvětovým standardem pro přenos snímků a údajů o pacientovi mezi různými zobrazovacími systémy, při vzájemné komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, je DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Software Planmeca je plně kompatibilní s DICOM a má největší možnou DICOM podporu.

Ovladač Planmeca TWAIN umožňuje přímé snímkování z digitálního přístroje Planmeca do jiného zobrazovacího programu, který je TWAIN kompatibilní.

 
  KL 11321 katalogový list - Planmeca Proline XC - filmová verze
  INF 11331 informační list - Planmeca Dimaxis - popis systému

 

Zaslat poptávku

 


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz