Sekundární mřížky - Lysholmovy clony

Sekundární mřížkyPoužití sekundární mřížky eliminuje rozptýlené záření a zvyšuje výrazně kvalitu zobrazení. Mřížka je tvořena velmi tenkými proužky olova, prostor mezi nimi je proložen hliníkem. Primární záření je zeslabováno mřížkou jen minimálně, zatímco zeslabení šikmo procházejícího rozptýleného záření je značné. Kvalitu mřížky určují hustota mřížky (počet lamel na centimetr – L/cm) a poměr mřížky (r, poměr mezi vzdáleností mezi olověnými proužky a jejich výškou). Čím vyšší je u stacionárních mřížek počet lamel na centimetr, tím menší je jejich rušivý vliv na snímku. Pro digitální zobrazení s použitím stacionární mřížky je nutná hustota minimálně 70 L/cm. Proč, to si můžete přečíst v článku Lysholmovy clony (nejen) pro digitální zobrazování.

Fokusované mřížky jsou účinnější, ale vyžadují přesné umístění během expozice, což nelze zajistit při všech aplikacích. Používají se především pevně zabudované ve vyšetřovacích stolech a vertigrafech, stacionární i pohyblivé v bucky cloně.

Paralelní mřížky již tak velkou přesnost polohování nevyžadují a při větších vzdálenostech mezi ohniskem a filmem se s nimi dosáhne také uspokojivých výsledků. Uplatnění nacházejí především při snímkování pojíznými a přenosnými rentgeny.

Paralelní a fokusované mřížky

Chránič sekundární mřížky
Chránič sekundární mřížky tvoří kovový nebo plastový rám s vrstvou polyakrylátu, do kterého je mřížka pevně usazena. Do rámu se vkládá rentgenová kazeta. Rám je osazen pružinami, které brání kazetě v posuvu.

Mřížky lze umístit také přímo do kazety (CAWO MMS), kde jsou chráněny nejlépe.

dodávané formáty: všechny klasické formáty od 13 x 18 cm do 30 x 120 cm
dodávané hustoty: 40 nebo 70 lamel / cm
dodávané poměry: 6:1, 8:1, 10:1, 12:1

 

Minimální a maximální použitelné vzdálenosti (cm)
fokusované mřížky od ohniska (podle IEC 60627):

šířka mřížky poměr 8
SID* 105
poměr 10
SID* 105
poměr 12
SID* 105
24 cm 73 – 187 78 – 162 81 – 148
30 cm 77 – 162 82 – 146 85 – 136
35 cm 81 – 150 85 – 138 87 – 131
43 cm 84 – 139 88 – 130 90 – 125

SID - z anglického Source to Image Distance, vzdálenost zdroje záření (ohniska rentgenky) od receptoru obrazu (film nebo digitální snímač). Někdy se používá i zkratka FFD, Focus to Film Distance, vzdálenost ohnisko-film.


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka