Měřící přístroje RADCAL Corporation

Měřící přístroje americké firmy RADCAL Corporation patří v současnosti k nejstabilnějším a nejpřesnějším dozimetrickým přístrojům. V řadě zemí se používají jako referenční dozimetrický standard a uplatní se při nejširších aplikacích včetně radiodiagnostiky a radiační ochrany. Také v ČR jsou jimi vybavena regionální centra SÚJB, EZÚ Praha a řada servisních firem a zdravotnických zařízení.

Podrobné informace o všech produktech Radcal najdete také na webu www.radcal.com.

 

Radcal Accu-Pro 
Radcal Accu-Pro

Kompaktní víceúčelový měřící přístroj pro přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability skiagrafických a skiaskopických zařízení, mamografů, CT, dentálních rentgenů, pro měření rozptýleného záření a radiačního pozadí... Více >>>

Accu-Pro je zhmotněním 35 let zkušeností firmy Radcal s vývojem měřidel na bázi ionizačních komor.

Radcal PDCRadcal PDC (Patient Dose Calibrator)

Inovativní přístroj pro kalibraci DAP metrů a stanovení a ověřování diagnostických referenčních úrovní pro rtg vyšetření. Více >>>

PDC představuje nové využití pro osvědčenou technologii ionizačních komor Radcal.

 

Radcal 9010 a 9015dozimetry Radcal 9010 a 9015

dozimetr Radcal 2026C

Radcal Dynalyzer - invazivní měřič kVp, mAs a expoziční doby

Radcal 9095 - výroba ukončena, nahrazen Accu-Pro

neinvazivní měřič napětí Radcal 4083 - výroba ukončena, nahrazen Accu-kV / Accu-Pro

 

logo Radcal


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz