Dozimetry Radcal 9010 a 9015

Dozimetry Radcal 9010 a 9015Do této řady náleží dozimetry 9010 a 9015. Jsou elektronicky identické, liší se pouze napájením a vnějším vzhledem. Dozimetr 9010 je napájen 9 V baterií (přes 40 provozních hodin), 9015 je napájen 6 ks 1,5 V baterií. Oba mají dvouřádkový alfanumerický displej (16 znaků na řádek). Dozimetr 9015 je navíc trvale zabudován v pevném hliníkovém kufru, který pojme s 6 m kabelem a konvertorem nejvýše 2 ionizační komory.

Přesnost měření, široký rozsah měřených hodnot, energetická nezávislost, velký výběr ionizačních komor, automatické korekce, snadná obsluha, přenos dat do počítače, to jsou charakteristiky nejuznávanějšího dozimetrického přístroje na současném trhu.

Dozimetry nabízejí celé spektrum měřících režimů. Jako příslušenství je v nabídce záznam analogového signálu, automatická korekce atmosférického tlaku a software, s jehož pomocí lze sledovat na počítači grafický záznam průběhu napěťových vln.

Ionizační komory řady 10X5 Ionizační komory řady 10X5

Komora do přímého svazku, pro měření CT, rozptýleného záření, pro radioterapii... Více >>>

 

Měřící režimy dozimetrů Radcal 9010 a 9015

Dose
Režim Dose je používán při měřeních celkové dávky, například v průběhu radiografických, skiaskopických nebo CT vyšetřeních. Je též užíván pro určení nízkého příkonu z přírodního ozáření při použití velkoobjemové komory (90X6-1800). Údaj se aktualizuje každou sekundu.

Auto Dose
Režim Auto Dose je používán pro opakovaná, plně automatická měření celkové dávky při měření reprodukovatelnosti, mA linearity a linearity časového spínače na rentgenových přístrojích, kdy nastavení přístroje se nemění po každé dávce.

Last Dose
Tento režim se používá pro určení celkové akumulované dávky v libovolném čase v průběhu kontinuální expozice. Režim Last Dose má podobnou funkci jako měření druhého času na stopkách. Měření spustíme prvním stisknutím tlačítka ENTER. Po každém dalším stisknutí tlačítka ENTER zobrazuje displej celkovou dávku do tohoto okamžiku.

Pulsed/Cine
Tento mód se používá u rentgenových přístrojů pracujících v pulzním režimu. Měří přímo dávku na sekvenci. Uživatel může volit zpoždění a dobu průměrování.

Auto Zero
Auto Zero poskytuje lepší rozlišení při měření nízkých dávkových příkonů. Pro většinu měření tato funkce není nutná, přesto je použitelná při měření nízkých úrovní, například na vstupu zesilovače obrazu, při měření únikového záření z rentgenové trubice nebo při měření úrovně ochrany (s pomocí velkoobjemové ionizační komory).

Dose Rate
Tento režim je používán pro měření dávkového příkonu při skiaskopii a pro kontrolu integrity stínění.

Maximum Dose Rate
Maximum Dose Rate režim je používán pro zobrazení maximálního dávkového příkonu získaného v průběhu expozice, například při skiaskopii. Maximální dávkový příkon bude zobrazen tak dlouho, dokud nebude vymazán.

 

Volitelné příslušenství

Option C: záchyt analogového signálu
Toto příslušenství umožňuje analýzu napěťové křivky pomocí neivazivního měřiče napětí spolu s hodnotami dávky a dávkového příkonu naměřenými ionizační komorou. Napěťová křivka může být zobrazena na osciloskopu nebo přenesena do počítače a prohlížena pomocí programu Excel. Režim kVp Fluoro používaný u skiaskopických zařízení umožňuje měření dávkového příkonu a kVp přibližně jednou za sekundu. Režim kVp Pulse používaný u pulzních zařízení umožňuje měření dávky, kVp a délky trvání pulzu, které následuje po pulzní expozici.

Option P: automatická korekce atmosférického tlaku
Toto čidlo umožňuje měření atmosférického tlaku, aby bylo možné kompenzovat údaje ionizační komory při změně tohoto tlaku. Teplotu kompenzují přístroje řady 9000 automaticky. Údaj na displeji je automaticky korigován podle změn tlaku a teploty v rozmezí od 60 do 105 kPa a od 0°C do 50°C.

Obrazovka XLPRO 90009000 XLPRO software
Software umožňuje pomocí rozhraní RS-232 přenášet výsledky měření dávky, expoziční doby a anodového napětí do počítače. Umožňuje grafický záznam průběhu napěťových vln. Počítá průměrnou hodnotu napětí (Average kV), významnou pro lékařské fyziky k posouzení kvality obrazu mezi rentgenovými přístroji s různým průběhem napěťových vln, napětí v píku (Accu-Peak kVp), významnou pro servisní techniky, a reálné napětí v píku (Practical Peak Voltage PPV) definované v normě IEC 61676 udávající konstantní potenciál vytvářející stejný kontrast zobrazení jako napětí se sledovaným průběhem vln.

 

 

 

Měřící přístroje Radcal


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka