Radcal Accu-Pro, Accu-Dose, Accu-kV

Radcal Accu-Pro
logo Radcal
Accu-Pro v kufříku

Rodina moderních víceúčelových měřicích přístrojů typu „vše v jednom“. Tradičně vysoká přesnost měření s energeticky nezávislými ionizačními komorami Radcal, široká paleta měřených veličin, kompaktní rozměry a možnost připojení k PC s automatickým přenosem a záznamem dat, to jsou hlavní přednosti nového Accu-Pro.

Se systémem Radcal Accu-Pro lze simultánně měřit kermu a kermový příkon, napětí (kVp), polotloušťku (HVL), expoziční dobu, invazivně i neinvazivně anodový proud (mA), elektrické množství (mAs). Díky modulární koncepci přístroje lze nejprve pořídit základní konfiguraci a tu postupně rozšiřovat o další senzory.

Rodina přístrojů Accu-Pro zahrnuje tři systémy:
S Accu-Pro lze měřit všechny výše jmenované veličiny,
S Accu-Dose lze měřit kermu, kermový příkon a expoziční čas,
S Accu-kV lze měřit anodové napětí, polotloušťku a expoziční čas.

Oblasti použití:

 

Přednosti systému Accu-Pro:

 

Přehled veličin měřených Accu-Pro, Accu-Dose a Accu-kV

  Accu-Dose
(basic)
Accu-Dose Accu-kV Accu-Pro
kerma ANO ANO - ANO
kermový příkon ANO ANO - ANO
opakovaná kerma (auto dose) - ANO - ANO
kumulovaná kerma (last dose) - ANO - ANO
kerma na sekvenci (pulsed cine) - ANO - ANO
max. kermový příkon - ANO - ANO
expoziční doba - ANO ANO ANO
napětí (kVp) - - ANO ANO
kvalita svazku (polotloušťka) - - ANO ANO
celková filtrace (mm Al) - - ANO ANO
mA / mAs - - ANO ANO
XLPRO software (volitelný) - ANO ANO ANO

 

Ionizační komory pro Radcal Accu-Pro

Ionizační komory řady 10X6 pro systémy Accu-Pro a Accu-Dose. Komora do přímého svazku, pro měření CT, rozptýleného záření, pro radioterapii... Více >>>

 

Měření anodového napětí

Systémy Accu-Pro a Accu-kV využívají dva senzory - pro skiagrafii, skiaskopii a CT (černý) s měřicím rozsahem 40 - 160 kVp a pro mamografii (růžový) s měřicím rozsahem 22 - 40 kVp.

Accu-Pro a Accu-kV mimo jiné měří průměrnou hodnotu napětí (kV Average), významnou pro lékařské fyziky k porovnání kvality obrazu mezi rentgenovými přístroji s různým průběhem napěťových vln, napětí v peaku (kV Peak), významnou pro servisní techniky, a reálné napětí v peaku (Practical Peak Voltage - PPV) definované v normě IEC 61676 a udávající konstantní potenciál vytvářející stejný kontrast zobrazení jako napětí se sledovaným průběhem vln.

40X12-W40X12-W Accu-kV

Senzor pro skiagrafii, skiaskopii, CT a dentální rtg. Měření kVp s korekcí na celkovou filtraci s přesností ± 1 kV nebo ± 1 % (větší z obou hodnot) v rozsahu 40 - 160 kVp pro svazky s celkovou filtrací 1 - 23 mm Al. Funkce automatického výpočtu celkové filtrace a Flash HVL pro automatické vyhodnocení kvality svazku (polotloušťka Al) z jediné expozice s přesností ± (0,3 mm Al + 10 % zobrazené hodnoty).

40X9-Mo40X9-Mo Accu-kV

Senzor pro mamografii. Kalibrován pro měření v rozsahu 22 - 40 kVp s přesností ± 0,5 kVp pro kombinaci Mo-Mo nebo ± < 1 % pro jiné kombinace materiálů anody a filtru, včetně W-Ag a W-Rh používaných u mamografů s digitálním záznamem obrazu.

 

Měření anodového proudu a elektrického množství (mA a mAs)

Oba senzory pracují se systémy Accu-Pro a Accu-kV a pouze v kombinaci s kV senzorem umístěným ve svazku.

Invazivní mA/mAs senzor90M9 invazivní mA a mAs senzor

Měří anodový proud do 2000 mA a elektrické množství do 9999 mAs.
Přesnost měření anodového proudu ± (0,015 mA + 0,2 % zobrazené hodnoty).
Přesnost měření elektrického množství pro 1 s pulz ± 5 µAs nebo ± 0,2 % (větší z obou hodnot).

  technická data 90M9 (v angličtině)

Neinvazivní mA/mAs senzor90M10 neinvazivní mA a mAs senzor

Po přisvorkování na vysokonapěťový kabel (do max. průměru 23 mm) měří anodový proud do 2000 mA a elektrické množství do 9999 mAs.
Přesnost měření anodového proudu ± 4 % (omezeno RMS šumem 0,7 mA pod 18 mA).
Přesnost měření elektrického množství pro 1 s pulz ± 4 % (omezeno RMS šumem 0,7 mA pod 18 mA).

  technická data 90M10 (v angličtině)

 

Accu-Pro kV WaveformSoftware XLPRO

Všechny systémy Accu-Pro, Accu-kV a Accu-Dose (Vyjma Accu-Dose basic) mohou být připojeny k PC přes USB port. Software XLPRO umožňuje automatické ukládání naměření údajů do uživatelsky nastavitelných šablon a grafické vykreslení časového průběhu kermového příkonu, anodového napětí a anadového proudu. Pro plnou funkčnost XLPRO je nutné mít instalovaný tabulkový kalkulátor MS Excel.

 
  Radcal Accu-Pro - leták (v angličtině), 808 kB

Měřící přístroje Radcal


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz