RADCAL 9095

Radcal 9095 se již nedodává, je nahrazen systémem Radcal Accu-Pro. K Accu-Pro lze pomocí adaptéru připojit veškeré senzory kompatibilní s 9095.

Nejnovější model Radcal 9095 kombinuje do jednoho kompaktního celku vlastnosti dozimetrů řady 9000, neinvazivních měřičů napětí řady 4080 a invazivních mA metrů. Přednostmi jsou:

 

Měřící funkce:

Dose
Režim Dose je používán při měřeních celkové dávky. Je též užíván pro určení nízkého příkonu z přírodního ozáření při použití velkoobjemové komory (90X6-1800). Údaj se aktualizuje každou sekundu.

Auto Dose
Režim Auto Dose je používán pro opakovaná, plně automatická měření celkové dávky při měření reprodukovatelnosti a linearity, kdy se nastavení rtg přístroje nemění po každé dávce.

Last Dose
Tento režim se používá pro určení celkové akumulované dávky v libovolném čase v průběhu kontinuální expozicePo každém dalším stisknutí tlačítka ENTER zobrazuje displej celkovou dávku do tohoto okamžiku.

Pulsed/Cine
Tento mód se používá u rentgenových přístrojů pracujících v pulzním režimu. Měří přímo dávku na sekvenci.

Dose Rate
Tento režim je používán pro měření dávkového příkonu při skiaskopii a pro kontrolu integrity stínění.

Maximum Dose Rate
Maximum Dose Rate režim je používán pro zobrazení maximálního dávkového příkonu získaného v průběhu expozice, například při skiaskopii.

kV Pulse
Měří napětí, dávku, expoziční čas a mAs při skiagrafii či mamografii.

kV Fluoro
Měří napětí, dávkový příkon, expoziční čas a mAs při skiaskopii.

kV Dental
Jako kV Pulse, s volitelnou spouštěcí úrovní a zpožděním.

Měřící přístroje Radcal


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka