Produkty

Měřící přístroje, fantomy měřicí přístroje RADCAL, UNFORS, fantomy pro skiagrafii a skiaskopii, mamografii, stomatologii, výpočetní tomografii, sonografii, testovací pomůcky, denzitometry a senzitometry, elektronické osobní dozimetry, DAP metry
Skiagrafie, skiaskopie rentgenové přístroje, digitální zobrazovací systémy, přímá i nepřímá digitalizace, diagnostické stanice, PACS, identifikační kamera, kazety a fólie, souřadnicové rastry, sekundární mřížky, fixační pomůcky, rentgenové filmy, vyvolávací automaty, chemikálie, vybavení temné komory, negatoskopy, bodová světla, ultraploché negatoskopy, motorizované negatoskopy, stínící pomůcky a zařízení, Pb sklo, ochranné oděvy, rukavice, brýle, vybavení pro kontrolu kvality
Mamografie mamografy Metaltronica, filmové i FFDM (Full Field Digital Mammography), kazety a fólie, rentgenové filmy, chemikálie, vyvolávací automaty, negatoskopy s vycloňováním, bodová světla, motorizované negatoskopy, vybavení pro kontrolu kvality, knihy a atlasy, měření kvality zobrazení
Stomatologie zubní soupravy, pracovní stoličky, intraorální RTG přístroje, panoramatické RTG přístroje, viziografie, počítačová radiografie, diagnostické monitory, intraorální kamery, kazety a fólie, pro panoramatický rentgen, rentgenové filmy, držáčky filmů, souřadnicové mřížky, vyvolávací automaty, chemikálie, vyvolávání bez temné komory, vybavení temné komory, negatoskopy, ploché negatoskopy, archivační obálky, ochranné pomůcky, sterilizátory Planmeca, operační osvětlení CACAN, vybavení pro kontrolu kvality, měření RTG přístrojů, odborná školení
Veterinární RTG rentgenové přístroje stacionární i přenosné, digitální zobrazovací systémy, ultrazvukové přístroje, kazety a fólie, sekundární mřížky, rentgenové filmy, chemikálie, vyvolávací automaty, vybavení temné komory, negatoskopy, ploché negatoskopy, ochranné oděvy, rukavice, brýle, olovnaté sklo, vybavení pro kontrolu kvality, školení v radiační ochraně
Sonografie ultrazvukové přístroje Chison, Medelkom a ECM pro humánní i veterinární medicínu
Kostní denzitometrie RA systém OsteoGram
Ochranné pomůcky RADPROM stínící ochranné zástěry, límce, vesty, sukně, kabáty, rukavice, roušky pro pacienty i zdravotnický personál
Měření přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability: CT zařízení, mamografické rentgeny, stomatologické rentgeny intraorální i panoramatické, veterinární rentgeny, skiagrafická a skiaskopická zařízení včetně DSA, měření rozptýleného záření, ověřování směrných hodnot pro radiodiagnostická vyšetření

 

(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka