Digitální zobrazovací systém Planmeca Dixi 3

RVG senzory Planmeca Dixi

Obrazovka systému Dimax

Senzory

Planmeca Dixi 3 nabízí možnost volby ze dvou velikostí senzorů:

velikost aktivní plocha doporučené použití
B1 20 x 35 mm periapikální projekce
B2 26 x 37 mm interproximální a
periapikální projekce

Vysoké rozlišení 26 lp/mm (velikost pixelu 19 µm), barevná hloubka 14 bitů, dokonalá ostrost kresby a vysoký poměr signál/šum umožňují snadnou detekovatelnost detailů na snímku.
Extrémně malá tloušťka senzorů - 4 mm - usnadňuje jejich polohování v ústech pacienta a minimalizuje nepohodlí s vyšetřením spojené.

Parametry programu, jenž provádí úpravu obrazu před jeho zobrazením na monitoru, byly nastaveny a prověřeny na základě studie provedené ve spolupráci s referenčními pracovišti na univerzitách ve Švédsku. Výsledkem tohoto úsilí je taková kombinace kontrastu, jasu a gama křivky obrazu, která optimalizuje jeho diagnostickou hodnotu, a umožňuje tak maximální využití jedinečných technických parametrů senzorů Planmeca.

Prostorové řešení

Senzor může být umístěn přímo na zářiči, díky čemuž je neustále po ruce právě tam, kde je potřeba. U nejnovějšího intraorálního rentgenu Planmeca Intra je kabel senzoru veden přímo skrze rameno přístroje. Maximální délka kabelu 25 m umožňuje značnou variabilitu v umístění počítače určeného ke zpracování a čtení snímků.

Umístění senzoru - Planmeca Intra

Počítačové vybavení a software

Systém Planmeca Dixi3 může být připojen k jednomu počítači stejně jako k lokální počítačové síti. Lze volit mezi třemi typy rozhraní: rychlým a spolehlivým PCI, pro připojení k přenosnému počítači ideálním USB, a Ethernet adaptérem, umožňujícím přímé propojení s lokální sítí bez nutnosti instalace samostatného počítače.

Software Dimaxis nabízí příjemné uživatelské prostředí pro zpracování obrazových dat. Vedle automatických filtrů a široké palety nástrojů pro 'ruční' úpravu snímků, měření úhlů, vzdáleností a hustoty tkání, poskytuje možnost snadného popisu a ukládání dat do databází. Systém může sloužit i ke zpracování obrazu z panoramatického rentgenu a intaorální kamery a je kompatibilní s programy pro vedení agendy stomatologické praxe, jako jsou například DICOM, Intego, Dialog či Sakura.

Možnosti programu Dimaxis

Ilustrační obrázky zachycují obrazovku české demo verze programu Dimaxis. Kliknutím na obrázek se zobrazí samostatné okno s originálem 1024x768.

Obrazovka 1 V české verzi programu Dimaxis lze zpracovávat snímky získané z digitálního intraorálního rentgenu, digitálního panoramatického rentgenu, intraorální kamery, nebo naskenováním snímků pořízených na rentgenový film.
Obrazovka 2 Po výběru pacienta z databáze se zobrazí náhledy všech snímků tříděné podle jednotlivých zobrazovacích technik. Tak lze snadno zvolit ten snímek, se kterým chceme dále pracovat.
Obrazovka 3 Ke zpracování nataženého snímku je možné použít řadu vestavěných filtrů, po jakékoliv úpravě lze snímek uložit pod novým názvem.
Obrazovka 4 K dispozici je samozřejmě i pestrá škála nástrojů pro manuální úpravu snímků, včetně například zde zobrazené korekce histogramu.
Obrazovka 5

Alternativou k práci s obrázky v šedé škále je jejich převedení do pseudobarevné stupnice, které usnadňuje rozlišení i těch nejjemnějších rozdílů v optické hustotě.

Důležitou součástí programu Dimaxis jsou i nástroje pro měření vzdáleností a úhlů a pro zobrazení hustoty tkáně na lineárním průřezu snímkem.

technické údaje včetně požadavků na počítačové vybavení (PDF, 90 kB)


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka