Jsme autorizovaným zástupcem firmy Planmeca v ČR.
Dovoz, instalace, servis, měření. V.M.K. spol. s r.o.
Již od roku 1994.

Panoramatický rentgen Planmeca ProMax

Panoramatický rentgen Planmeca ProMaxPlanmeca ProMax je velice atraktivní panoramatický rentgen nové generace, který nabízí možnosti zobrazení dříve pro maxilofaciální radiologii nedostupné. Jeho unikátní koncepce vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a nejpokročilejších technologií. Planmeca ProMax kombinuje různé způsoby zobrazení do jednoho velice inteligentního přístroje, který může být doslova „ušitý na míru“ uživateli, aby vyhověl jeho individuálním požadavkům. Tak lze získat nejen standardní panoramatické či cefalometrické snímky, snímky dutin či čelistních kloubů, ale i bite-wing projekce, rozličné tomografické řezy, až po trojrozměrné (3D) zobrazení, s možností aktualizovat všechny funkce kdykoliv v budoucnosti.

U přístroje Planmeca ProMax neexistuje žádné mechanické omezení geometrie zobrazení jako je tomu u klasických panoramatických rentgenů. Revoluční konstrukce využívá technologii SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm). Geometrie specifických pohybů ramene je vytvářena softwarem, možnost rozšíření o nové zobrazovací programy je tak neomezená.

Typický pro panoramatické rentgeny Planmeca je otevřený přístup pacientů. Umožňuje snadné polohování všech typů pacientů, stojících, sedících, na invalidním vozíku, na nemocničním lůžku se zdvihnutou opěrkou zad. U přístroje ProMax navíc, díky technologii SCARA, lze při polohování pacienta rameno přístroje od pacienta zcela oddálit. Volné polohování tváří v tvář se třemi laserovými zaměřovacími paprsky usnadňuje práci obsluze a dává pocit uvolněnosti pacientovi. Žádná zrcátka stresující při polohování obsluhu, žádné pohledy do zdi stresující pacienta.

Pacientka při snímkování  Snímkování invalidní pacientky

Obsluha ovládá intuitivně rychle a snadno přístroj z plně barevného TFT displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Texty a grafické symboly jsou logicky seskupené a velice srozumitelné. Obsluha se tak může plně soustředit na umístění pacienta a komunikaci s ním.

Při digitálním zobrazení se na displeji dokonce objeví náhledový výsledný snímek, který se až po odsouhlasení automaticky uloží v databázi snímků.

Rozměr a tvar čelisti se mezi jednotlivci velice mění podle vzrůstu, pohlaví, rasy, věku. Proto nemůže být nikdy jedna ohnisková vrstva (vytvářená fixní geometrií pohybu), ve které se zobrazí ostře část skenovaného objektu, optimální pro všechny pacienty. U přístroje Planmeca ProMax obsluha může volit tvar ohniskové vrstvy podle velikosti a tvaru čelisti pacienta, a získat tak ostré a nezkreslené snímky nezávisle na jeho anatomii.

Volba tvaru čelisti na displeji Volba expozičních parametrů Náhled snímku u digitální verze přístroje

Zobrazovací geometrie přístroje Planmeca ProMax výrazně potlačuje nežádoucí stíny vytvářené objekty ležícími mimo ohniskovou vrstvu. Stín krční páteře, který obvykle zhoršuje čitelnost snímků v oblasti předních zubů, je automaticky potlačen změnou množství záření tak, aby nedocházelo ke ztrátě jak kontrastu, tak optické hustoty. Čtyřlamelový kolimátor umožňuje plnou flexibilitu vymezení rentgenového svazku pro všechny současné i budoucí potřeby. Dětský program zmenšuje ozářenou oblast shora a ze stran, a snižuje tak zátěž dětských pacientů o 35 % bez ztráty informace. Snížení dávky lze také docílit horizontální i vertikální segmentací, která omezuje ozářenou plochu pouze na oblast diagnostického zájmu. Jednoduchým výběrem segmentů na ovládacím panelu lze snížit dávku záření až o 93 % v porovnání s klasickým panoramatickým snímkem.

Pediatrický probram s omezeným polem  Segmentace snímku

 

Program pro snímkování temporomandibulárních kloubů (TMJ)

dovoluje zobrazit na jeden snímek buď zadopřední, nebo laterální pohled na temporomandibulární klouby při otevřené a zavřené čelisti. Program je v základním programovém vybavení přístroje.

TMJ-PA  TMJ-LAT

 

Program pro snímkování dutin

v základním programovém vybavení zobrazuje Planmeca ProMax dutiny v zadopřední rotační projekci.

Rotační sinus

 

Pokročilé panoramatické programy

Přístroj Planmeca ProMax nabízí kromě základních programů i volitelné programy, z nichž mnohé jsou pro klasický panoramatický rentgen nedosažitelné. Více informací zíksáte kliknutím na nadpis nebo zde.

Tomografické programy

S přístrojem Planmeca ProMax lze provádět v dentální praxi jakékoliv maxilofaciální rentgenové vyšetření, aniž by bylo nutné posílat pacienta na jiná rentgenová pracoviště. Například všechna potřebná vyšetření pro implantologii mohou být získána pomocí tomografických programů. Více informací o volitelném balíčku tomografických programů zíksáte kliknutím na nadpis nebo zde.

 

Cefalometrický snímekCefalometrické zobrazování s přístrojem Planmeca ProMax

Cefalometrické zobrazování s přístrojem ProMax je velmi snadné a hlavně přesné jak kdykoliv předtím. Po volbě cefalometrického zobrazovacího režimu se přístroj automaticky nastaví do polohy pro cefalometrické snímkování. Funkční a snadno použitelný držák hlavy umožňuje přesnou pozici pro všechny cefalometrické projekce. Karbonové opěrky nosu a uší jsou extrémně odolné, hygienické a plně transparentní rentgenovému záření.

Pro filmovou verzi přístroje ProMax jsou dva alternativní cefalometrické systémy. Planmeca ProMax Ceph CA vybere automaticky správnou clonu podle rozměru kazety a její polohy v kazetovém držáku a filtr měkkých tkání je automaticky nastaven s pomocí laserového paprsku. Planmeca ProMax Ceph CM má motorizované nastavení clon a filtru měkkých tkání podle volby obsluhy na barevném ovládacím displeji.

V digitální verzi přístroje ProMax se filtr měkkých tkání nastavuje pomocí softwaru. Obrázek může tak být prohlížen jak s filtrem, tak i bez filtru měkkých tkání.

Cefalometrické zobrazování - filmová verze Cefalometrické zobrazování - digitální verze

Digitální cefalostat skenuje hlavu pacienta horizontálně úzkým svazkem. Proto je rozptýlené záření zanedbatelné a kvalita snímku je mnohem vyšší než u standardního cefalometrického snímku. Design přístroje dovoluje velkou flexibilitu ve výběru formátu, na největší formát 30 × 27 cm lze zobrazit celou lebku v bočné projekci.

Planmeca ProMax s cefalometrickým systémem může být vybaven dle požadavku uživatele jedním přemístitelným nebo dvěma fixními senzory. Cefalometrickým systémem může být jak filmový, tak i digitální panoramatický rentgen doplněn kdykoliv v budoucnu.

 

Digitální zobrazení s přístrojem Planmeca ProMax

Digitální zobrazení přináší řadu výhod. Šetří čas, snímek je zobrazen na obrazovce počítače a dostupný pro diagnostiku během několika sekund. Vylučuje nejběžnější chyby při snímkování na film způsobené vyvolávacím procesem a temnou komorou. Zpřesňuje diagnózu díky možnosti softwarových úprav snímku. Umožňuje efektivní práci se snímky díky rychlé dostupnosti z archivu a využití počítačových sítí.

Obrazovka programu DimaxisDigitální přístroj Planmeca ProMax je dodáván se softwarem Planmeca Romexis (do roku 2008 Dimaxis), který nabízí výkonné a snadno použitelné nástroje zpracování snímků: nastavení úrovně šedi pro optimální kontrast a jas, filtry pro zaostření a redukci šumu, měření délky, úhlu, hustoty tkáně, převod do pseudobarev, komunikaci pomocí poznámek, tisku snímků nebo jejich exportu.

Planmeca Romexis je dodáván s databází Solid server, profesionálním řešením pro automatické a bezpečné ukládání snímků včetně všech informací o nich. Automatické zálohování splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost dat a zabraňuje ztrátě klinických informací.

Celosvětovým standardem pro přenos snímků a údajů o pacientovi mezi různými zobrazovacími systémy, při vzájemné komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, je DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Software Planmeca je plně kompatibilní s DICOM a má největší možnou DICOM podporu.

Ovladač Planmeca TWAIN umožňuje přímé snímkování z digitálního přístroje Planmeca do jiného zobrazovacího programu, který je TWAIN kompatibilní.

Panoramatický zubní rentgen Planmeca ProMax byl oceněn Grand Prix Pragomedica 2002.

 
  INF 11321 informační list - Planmeca ProMax - zobrazovací možnosti
  INF 11322 informační list - Planmeca ProMax - přehled možných konfigurací
  INF 11323 informační list - Planmeca ProMax - rozměry a prostorové požadavky
  INF 11331 informační list - Planmeca Dimaxis - popis digitálního zobrazovacího systému
  INF 11391 informační list - Planmeca ProMax - přehled instalací v ČR realizovaných VMK-RTG s.r.o.

 
Fotografie instalace u MUDr. Baslové, Benešov

 

Zaslat poptávku

 


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz