Jsme autorizovaným zástupcem firmy Planmeca v ČR.
Dovoz, instalace, servis, měření. V.M.K. spol. s r.o. Již od roku 1994.

Intraorální rentgenový přístroj Planmeca Intra

Abychom stanovili požadavky na moderní intraorální rentgen, položme si otázku, co potřebujeme pro zhotovení kvalitního intraorálního snímku s minimální radiační zátěží pacienta:

Planmeca IntraIntraorální rentgen Planmeca INTRA

Intraorální rentgen Planmeca Intra nejen že plně vyhovuje výše uvedeným požadavkům, ale poskytuje náročnějšímu uživateli i mnohem více: snadné, přesné a rychlé ovládání, velkou variabilitu umístění, jednoduchý přechod od filmového k digitálnímu zobrazení. Výrobcem je finská firma Planmeca, která v současné době udává světový trend v dentální radiografii. Firma V.M.K. k tomu dále přidává kvalitní servis, podložený zkušenostmi s dnes již více než 400 instalacemi.

Řešení zářiče je asymetrické, rovná strana krytu přechází volně v tubus, což výrazně usnadňuje zaměření svazku, navíc při okluzních snímcích nemusí pacient zaklánět hlavu příliš dozadu.

Konstrukce ramen z hliníkových slitin a velmi nízká hmotnost zářiče (4,5 kg) zajišťují jejich plynulé, hladké a stabilní polohování. Dosah s volitelnou délkou vodorovného ramene je až 198 cm, na zakázku potom až 230 cm.

Planmeca Intra - pohyb rameneVysokofrekvenční generátor poskytuje konstantní potenciál, což v porovnání s konvenčními AC (pulzními) generátory přináší řadu výhod: dokonalejší kontrast a stálejší kvalitu zobrazení, nižší radiační zátěž pacienta (až o 25 %), kratší expoziční časy, delší životnost rentgenky, nezávislost na výkyvech napětí v síti. Rentgenka je dobře chráněna proti přehřátí, snímky lze pořizovat v rychlém sledu (pracovní cyklus 1:15). Velikost ohniska je optimalizována z hlediska požadovaného rozlišení ve stomatologii a životnosti rentgenky.

Planmeca Intra je první rentgen na světovém trhu, který umožňuje volit nejen expoziční čas (od 0,01 do 3,2 s ve 23 krocích), anodové napětí (od 50 do 70 kV v 8 krocích), ale i anodový proud (od 2 do 8 mA v 7 krocích). Délka expozice ovlivňuje zčernání filmu. Změnou napětí se velice výrazně ovlivňuje zejména kontrast zobrazení. Nižší napětí dává vyšší kontrast obrazu pro zobrazení apexů, diagnostiku kostní struktury. Vyšší napětí poskytuje široké spektrum stupňů šedi pro periodontální diagnostiku.

Citlivost moderních receptorů obrazu (filmů a zejména digitálních senzorů) se neustále zvyšuje, pro kvalitní obraz stačí mnohem méně záření, pacient obdrží nižší dávku. Protože není technicky možné neomezeně zkracovat reprodukovatelný expoziční čas (pod 10 ms), je velice žádoucí mít možnost zmenšovat i anodový proud.

Planmeca IntraPlanmeca Intra nabízí celkem 66 předprogramovatelných hodnot pro rychlé nastavení správné expozice pro libovolný diagnostický požadavek i typ receptoru. Lehkým stiskem membránového tlačítka lze zvolit expozici pro libovolný zub horní nebo dolní čelisti, v periapikální nebo bite-wing projekci, pro dítě nebo dospělého člověka. Dalším tlačítkem mohu volit mezi filmem, paměťovou fólií nebo digitálním senzorem. Konečně volba citlivosti (11 stupňů) umožňuje rychlé nastavení všech expozičních hodnot při záměně krátkého tubusu za dlouhý, používání filmů různé citlivosti, změně citlivosti zpracování filmů apod.

Přechod z filmového zobrazování na digitální je velice snadný. Každý z přístrojů Planmeca Intra je vybaven vnitřní kabeláží pro připojení senzoru, stačí jen odpovídající počítačové vybavení, notebook nevyjímaje.

Planmeca Intra na pojízdném stojanu Planmeca Intra na sloupku Planmeca Intra na zubní soupravě

Planmeca Intra má mnohostranné možnosti instalace. Kromě standardního připevnění na zeď může být rentgen umístěn na zubní soupravu Planmeca, na samostatný sloupek, na pojízdný stojan, zavěšen na strop. Ovládací panel lze navíc umístit mimo generátor, pomocí telefonního kabelu do libovolného místa v libovolné vzdálenosti od rentgenového přístroje.

Nevíte, jak naložit s Vaším starým rentgenem? Nechte to na nás. Vedle instalace nového rentgenu a přípravy potřebné dokumentace pro SÚJB zajistíme i likvidaci Vašeho starého rentgenu v souladu s platnou legislativou.

 
  INF 11311 informační list - Planmeca Intra - technické parametry

Ideálním doplňkem k rentgenu Planmeca Intra je viziografie Planmeca ProSensor. Využijte výhodné nabídky na balíček Intra + ProSensor.

 

Zaslat poptávku

 


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz