OsteoGram®
systém pro stanovení kostní denzity z RTG snímku ruky

Radiografické měření absorpce záření (radiographic absorptiometry, RA) je metodou pro měření kostní denzity ze standardního rentgenového snímku ruky. Její princip byl poprvé popsán již v roce 1939 a největší uplatnění našla v šedesátých letech minulého století, než byla vytlačena v té době přesnějšími novými neradiografickými metodami (SXA, DXA). Velkým nástupem digitalizace a počítačového zpracování obrazu se však uplatnění této metody vrací v nové podobě.

Patentovaná technologie, plně automatizovaný software OsteoGram®

Pracovní stanice se skenerem

Technologie byla vyvinuta v roce 1991 americkou firmou CompuMed a od té doby ověřena na více jak 130 000 pacientech. Je stejně přesná a reprodukovatelná jako měření DXA v centrální části skeletu (kyčle, páteř) a lze ji použít jak ke stanovení diagnózy osteoporózy, tak k monitorování změn v kostní tkáni. Na jejím vývoji se podílela řada uznávaných odborníků, mimo jiné prezident Mezinárodní společnosti pro klinickou denzitometrii dr. Nelson B. Watts.

Požadavky na vybavení

Nová metoda měření může být zavedena na kterémkoliv pracovišti, kde je k dispozici klasický rentgen. K měření je třeba počítač se softwarem OsteoGram®, skener transparentních materiálů (pokud není rentgenové pracoviště digitalizováno), podložka ruky a tiskárna.

Postup

Nejprve se provedou na film formátu 18 × 24 cm dva snímky ruky na speciální podložce s lineárním hliníkovým klínem, který je pro stanovení obsahu minerálů v kostech (BMD) nezbytný. Poté je film digitalizován. Software ohraničí na snímku hliníkový klín a prostřední články 2., 3. a 4. prstu. Změří pixel po pixelu délku a hmotnost a stanoví BMD jako funkci optické hustoty, resp. T skóre a Z skóre. Nakonec se vytiskne zpráva.

Podložka pro snímkování Snímek Analýza obrazu

DICOM OsteoGram® je kompatibilní se všemi stávajícími digitálními zobrazovacími systémy (CR, DR) a může být připojen do PACS systému zdravotnického zařízení.

Osteoporóza je podle WHO druhý nejzávažnější zdravotní problém naší populace hned po kardiovaskulárních onemocněních a její incidence se má do poloviny století zdvojnásobit. Proto je také možnost její včasné diagnózy jedním z prvořadých cílů zemí EU. OsteoGram® se stává nejdostupnější a velmi spolehlivou metodou stanovení rizika zlomenin. Její přesnost je plně srovnatelná s vyšetřeními metodou DXA při výrazně nižších pořizovacích nákladech i radiační zátěži pacientů.

V.M.K. s.r.o. je výhradním zástupcem firmy CompuMed v České republice.

 
(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka