Měření kvality zobrazení ve stomatologii

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability intraorálních a panoramatických rentgenových přístrojů

V.M.K. s.r.o. je držitelem povolení pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability zubních intraorálních i panoramatických rentgenových přístrojů, které vydal SÚJB pod č.j. 9055/2007.

Naše firma patří k nejzkušenějším, měření provádíme již sedmým rokem ke spokojenosti více než 700 provozovatelů zubních rentgenových přístrojů. Naše měření není omezeno jen na parametry a postupy vyžadované SÚJB ve shodě s normou ČSN EN 61223-3-4. Dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytnout Vám taková doporučení, aby Vaše snímky byly nejvyšší kvality s maximálním obsahem diagnostické informace.

Z našich statistik víme, že příčinou téměř 80 % všech problémů při intraorálním snímkování je nesprávný postup při vyvolávání filmů a s ním také někdy nevhodně nastavená expoziční doba. Na vyvolávací proces se proto zvláště zaměřujeme a to byl mimo jiné i důvod, proč jsme se například pustili ve spolupráci s firmou Dabet do vývoje zcela unikátního vyvolávacího automatu VRS-A, kde se vyvolávací doba automaticky nastavuje podle aktuální teploty vývojky.

Rovněž víme, že k optimálnímu zobrazení intraorálním rentgenem nestačí pouze vyhovět podmínkám zkoušek dlouhodobé stability nebo korespondenčního auditu SÚJB. Požadavek nepřekročení kermy 5 mGy na konci tubusu při expozici je z tohoto pohledu příliš umírněný. Pro kvalitní snímek je třeba zaručit, že dopadová kerma na film pro filmy třídy citlivosti F (Kodak InSight) bude v intervalu 150 – 200 mcGy, pro filmy třídy citlivosti E (Agfa Dentus Comfort, Foma Dentix E) v intervalu 250 – 300 mcGy, pro filmy třídy citlivosti D (Foma Dentix D, Kodak D-100) v intervalu 400 – 450 mcGy. I s tímto Vám naši pracovníci pomohou.

K měření používáme zařízení Radcal 9010 s ionizační komorou 10X5-6 a měřič napětí Radcal 4082, který je v současné době nejpřesnějším neinvazivním měřidlem napětí s chybou menší než 0,5 kV, nebo multifunkční měřící přístroj Unfors Xi.

 


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka