Měření kvality zobrazení
Počítačová tomografie včetně spirální CT

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

V.M.K. s.r.o. je držitelem povolení pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability pro počítačovou tomografii včetně spirální CT, které vydal SÚJB dne 8. 1. 2004 pod č.j. 1058/2004.

Výčet měřených parametrů vychází z normy ČSN EN 61223-2-6, která je však určena pouze pro zkoušky provozní stálosti, z normy ČSN EN 60601-2-44 a je rozšířen o další parametry. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti z ostatních zemí (USA, Anglie) a je koncipován tak, aby ověřil plnou funkčnost Vašeho přístroje do všech detailů či shodu všech parametrů s údaji deklarovanými Vaším dodavatelem či servisní organizací.

seznam měřených parametrů vyžadovaných SÚJB

seznam ostatních parametrů pro ověření kvality zobrazení

Ceny služeb k 1. 4. 2004:  
přejímací zkouška CT v rozsahu vyžadovaném SÚJB 9 000,- Kč
zkouška dlouhodobé stability CT v rozsahu vyžadovaném SÚJB 6 500,- Kč
přejímací zkouška CT k ověření kvality v plném rozsahu 17 500,- Kč
zkouška dlouhodobé stability CT v plném rozsahu 13 500,- Kč


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka