Digitální mamograf Helianthus BYMDigitální mamograf Helianthus

Špičkový mamografický přístroj s digitálním zobrazením. Flat panel na bázi amorfního selenu s přímou konverzí rentgenového záření na elektrický signál zajišťuje čistý a ostrý obraz při nízkých dávkách záření. Přístroj je obzvláště vhodný pro pracoviště provádějící mamografický screening.

Helianthus může být osazen snímačem obrazu o rozměrech 18x24 cm nebo 24x30 cm. Dvouohnisková anoda s wolframovým terčíkem v kombinaci s Rh/Ag filtrací zajišťuje optimální spektrum rtg záření z hlediska kvality obrazu i minimalizace radiační zátěže. Samozřejmostí je sekundární clona z kompozitních materiálů a nástavec pro snímkování s geometrickým zvětšením.

K dispozici je varianta přístroje jak s klasickým c-ramenem, tak i s izocentrickou rotací (Helianthus BYM), která výrazně usnadňuje pořizování laterálních a šikmých projekcí a umožňuje instalaci zařízení pro digitální stereotaktickou biopsii.

Veškeré pohyby c-ramene včetně rotace jsou plně motorizovány, patentovaný systém komprese "µPress" je mimořádně šetrný vůči pacientkám.

Součástí přístroje je akviziční stanice, sloužící jak k výběru pacienta (NIS konektivita) a odesílání studií do PACS archivu, tak i k pohodlnému nastavování vlastních expozičních parametrů. Ty lze v případě potřeby paralelně volit i přímo na ovládacím panelu mamografu.

Volitelnou součástí je prohlížecí stanice s dvojicí 5 MP monitorů a softwarem pro komplexní práci s digitálními snímky ve formátu DICOM. Stanice může v případě potřeby sloužit i jako lokální archiv, provoz mamografu je tedy zcela nezávislý na PACS systému zdravotnického zařízení. Součástí programového vybavení může být i CAD (Computer Aided Detection), systém pro automatické vyhledávání potenciálně patologických struktur na snímcích.

 

Mamografy Metaltronica


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka