Ke stažení

Katalogové listy

  KL 11101 univerzální rentgen UNIMAT *
  KL 11201 digitální rentgen UNIMAT DRad*
  KL 12101 pojízdný elevační stůl Prognost *
  KL 12201 skiagrafické nářadí CS 3000 stůl + vertigraf *
  KL 12301 skiagrafické nářadí CS 2000 stůl + vertigraf *
  KL 12501 elevační stůl a stropní závěs *

  KL 13101 RTG generátor Genesis 50 *
  KL 13201 RTG generátor Genesis 50 RFT *

  KL 14101 pojízdné RTG přístroje IMD BASIC *
  KL 14201 pojízdné RTG přístroje IMD COMPACT *

  KL 16101 mamografický rentgen Lilyum *

  KL 17201 digitální OPG Planmeca ProOne *

  KL 21101 veterinární RTG přístroje SEDECAL *
  KL 23101 přenosný veterinární RTG přístroj SEDECAL *
  KL 23201 přenosné veterinární RTG přístroje POSKOM *

  KL 11312 RVG Planmeca Dixi3
  KL 11321 filmový OPG Planmeca XC
  KL 11341 držáčky filmů a senzorů pro intraorální snímkování

  KL 22101 digitální veterinární RTG přístroje SEDECAL *

  KL 31201 CR systém iCR 3600 *

  KL 12111 RTG kazety CAWO
  KL 12121 zesilující fólie CAWO

  KL 12311 fixační pomůcky, souřadnicové rastry, olověné značky

  KL 13111 RTG filmy CEA

  KL 13212 identifikační kamera CAWO DIGIDCAM

  KL 13311 archivační obálky

  KL 53101 vyvolávací automat CAWOMAT *
  KL 53102 vyvolávací automat CAWOMAT + vyvolávací tanky *
  KL 53103 vyvolávací automat Mediphot 900 E *
  KL 14121 vyvolávací automaty pro intraorální snímky
  KL 14122 vyvolávací automaty pro OPG snímky

  KL 14212 ruční vyvolávání dentálních RTG snímků

  KL 14311 chemikálie pro strojní zpracování RTG filmů
  KL 14321 chemikálie pro zpracování zubních RTG filmů

  KL 67101 ploché negatoskopy MEDICANVAS *
  KL 16211 negatoskopy Ella BAS'X, MED'X
  KL 16212 negatoskopy Ella LUXE, bodová světla
  KL 16221 negatoskopy Ella QUAL'X, MAG'X
  KL 16251 negatoskopy Ella SEN'X, ND'X
  KL 16261 negatoskopy Ella OP'X pro operační sály
  KL 16271 negatoskopy Ella pro stomatologii
  KL 16281 Ella NUM'X pro čtení digitálních snímků

  KL 17151 stínící ochranné pomůcky pro stomatologii

  KL 17311 stínící olovnaté sklo

  KL 18111 přístroje pro měření plošné kermy (DAP metry)
  KL 18131 Unfors Xi
  KL 18132 Unfors Mult-O-Metry
  KL 18133 Unfors DXR

  KL 18211 fantomy pro skiagrafii
  KL 18212 fantomy pro skiaskopii
  KL 18241 fantomy pro mamografii

  KL 18311 senzitometry a denzitometry
  KL 18321 pomůcky pro měření velikosti ohniska, MTF a prostorového rozlišení

  KL 01101 přenosný ultrazvukový přístroj SLE - 501MF *
  KL 31112 přenosný ultrazvukový přístroj SLE - 901
  KL 31121 sondy k ultrazvukům Medelkom

  KL 32111 ultrazvukový přístroj SLE - 401
  KL 32112 ultrazvukový přístroj SLE - 801

*) aktualizovaná řada 2008

 

Brožury RADPROM

  RADPROM pro personál (česky)
  RADPROM pro personál (anglicky)
  RADPROM pro personál (rusky)

  RADPROM pro stomatologii (anglicky)
  RADPROM pro stomatologii (rusky)

 

(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka