Kazety, zesilující fólie, souřadnicové rastry

Kazety CAWO ABSkazety CAWO ABS - plastové s magnetickým přítlakem

Nejmodernější kazety z tvrdého plastu, pevné, s dlouhou životností. Jsou o cca 30 % lehčí než klasické kovové kazety (kazeta 35 x 43 cm váží pouze 1,6 kg). Zcela homogenní a s časem neměnný přítlak mezi filmem a zesilující fólií, potlačující lokální neostrosti, je vytvářen díky speciální konstrukci magnetickou silou, nikoliv mechanickou jako u klasických kazet. Velmi nízké zeslabení záření vstupní stranou kazety (ekv. 1,35 mm Al při 60 kV proti 1,75 mm Al u kovových kazet).
Kazety ABS se dodávají v metrických rozměrech od 13 x 18 cm do 35 x 43 cm a v palcových rozměrech od 5 x 7 do 14 x 17 palců, bez okna nebo s oknem buď dle evropské normy (ABS-EU), nebo dle americké normy (ABS-US).

Kazeta CAWO MMSkazety CAWO MMS - kovové s magnetickým přítlakem

Kovové kazety s magnetickým přítlakem. Ve standardním provedení (bez okna) se dodávají ve všech metrických rozměrech do 30 x 120 cm a ve všech palcových rozměrech do 14 x 51 palců. Lze do nich zabudovat souřadnicový rastr nebo sekundární mřížku (Lysholmovu clonu).

Elastické kazety Cawoelastické kazety CAWO

Elastické kazety jsou zhotoveny z měkkého, dokonale světlotěsného plastu černé barvy. Uzávěr je na způsob zipu. Používají se všude tam, kde může být rovná kazeta nevýhodou, například při snímku kloubů apod. Lze je použít jak na bezfóliové snímky, tak i na snímky se zesilující fólií.

 

Vyzařované spektrum
Graf MTF

zeleně emitující zesilující fólie CAWO na bázi vzácných zemin

Zeleně emitující fólie na bázi vzácných zemin (dioxid-sulfid gadolinitý /Gd2O2S/ aktivovaný terbiem) pro použití se zelenocitlivými filmy. Tyto fólie patří k nejjemněji kreslícím zeleně emitujícím fóliím na světovém trhu vůbec. Mají vysokou konverzní účinnost, a umožňují tak výrazné snížení dávky. Dodávají se ve čtyřech třídách citlivosti od 100 do 800:
CAWO OG 2 (třída citlivosti 100)
Fólie s vysokou rozlišovací schopností. Používají se při požadavku na kvalitní zobrazení anatomických detailů (snímky končetin, lebky, hrudníku).
CAWO OG 4 (třída citlivosti 200)
Fólie se střední citlivostí. Používají se pro snímky hrudníku, mozkové angiografii, urografii, při vyšetření trávícího ústrojí.
CAWO OG 8 (třída citlivosti 400)
Fólie s vyšší citlivostí. Používají se v pediatrii, urografii, tomografii, při vyšetřeních trávícího ústrojí.
CAWO OG 16 (třída citlivosti 800)
Fólie s nejvyšší citlivostí. Používají se tam, kde je úspora dávky přednější než ostré zobrazení anatomických detailů, v pediatrii, angiografii, gynekologii.

CAWO OG Gradual (třída citlivosti 200 - 400)
Vyrovnávací fólie s proměnnou citlivostí podél jedné z os, typu +/- nebo +/-/+ . Používají se na snímky končetin a zejména na snímky páteře v předozadní i boční projekci.

Vyzařované spektrum
Graf MTF

zesilující fólie CAWO na bázi CaWO4

Klasické modře emitující fólie na bázi wolframanu vápenatého. Luminofor je nanesen na flexibilní polyesterové podložce a je opatřen ochrannou antistatickou vrstvou, odolnou proti mechanickému poškození. Fólie se dodávají ve dvou třídách citlivosti, 100 a 200:
CAWO Universal (třída citlivosti 100)
Standardní fólie s velkou rozlišovací schopností. Používají se na snímky lebky, končetin, hrudníku.
CAWO Special (třída citlivosti 200)
Fólie s vyšší citlivostí. Používají se v pediatrii, klasické tomografii, na snímky plic, zažívacího traktu, lebky, hrudníku, páteře.

modře emitující zesilující fólie CAWO na bázi vzácných zemin

Modře emitující fólie na bázi vzácných zemin (oxid-bromid lanthanitý /LaOBr/ aktivovaný terbiem) pro použití s modrocitlivými filmy. Fólie mají proti klasickým fóliím z wolframanu vápenatého vyšší absorpci a vysokou konverzní účinnost, a umožňují tak výrazné snížení dávky při stejně vysoké ostrosti kresby a rozlišení detailu. Dodávají se ve třech třídách citlivosti od 200 do 800:
CAWO SE 2 (třída citlivosti 200)
Fólie se střední citlivostí. Používají se pro speciální účely s požadavkem vysokého rozlišení detailu (snímky lebky, plic atd.).
CAWO SE 4 (třída citlivosti 400)
Fólie s vyšší citlivostí. Používají se ve všeobecné radiologii, pediatrii, gynekologii, angiografii, urologii.
CAWO SE 8 (třída citlivosti 800)
Fólie s nejvyšší citlivostí. Používají se tam, kde je úspora dávky přednější než ostré zobrazení anatomických detailů (v pediatrii, gynekologii).

 

Firma CAWO poskytuje na vyzařovací schopnost fólií 5 let záruku.

Zesilující fólie CAWO jsou opatřeny speciální ochrannou vrstvou, která je mimořádně odolná vůči tlaku, kterému jsou fólie v kazetách ABS vystaveny působením magnetických sil. Používání jiných fólií bez této speciální ochranné vrstvy proto do kazet ABS nedoporučujeme.

Dojde-li k poškození zesilujících fólií v kazetách CAWO ABS, fólie vyměňujeme, ale pouze za fólie CAWO, které mají speciální úpravu v tom, že přední fólie je již nalepena na tenké kovové fólii a tento sendvič se lepí do kazety.

čistič zesilujících fólií CAWO

Speciální čistič všech druhů zesilujících fólií, snadno odstraňující prach i další nečistoty. Pravidelné čištění fólií snižuje pravděpodobnost artefaktů a prodlužuje životnost fólií. Navíc fólie na bázi vzácných zemin nelze čistit vodou (šamponem apod.), neboť soli vzácných zemin jsou hydroskopické. Antistatický aditiv zabraňuje vzniku elektrostatických výbojů.

Antistatický štětec z velbloudí srstiantistatický štětec na čištění fólií

Měkký antistatický štětec z velbloudí srsti pro snadné čištění zesilujících fólií.

Snímek se souřadnicovým rastremsouřadnicové rastry CAWO

Souřadnicové rastry zobrazí na rentgenový film jemnou pravoúhlou čtvercovou síť s velikostí kroku 5 cm. Vkládají se do kazet určených pro sekundární mřížky (CAWO MMS). Používají se k zjednodušení diagnózy všude tam, kde je třeba stanovit vzdálenosti nebo úhly.

Olověné znakyolověné číslice, písmena, značky

Olověné číslice a písmena (výška 10 mm) zalité v plastu se skosenými okraji pro uchycení do držáčku. Písmena L a P o velikosti 15 nebo 20 mm. Speciální značky nebo nápisy k označení projekce, orientace aj.

  KL 12111 katalogový list - kazety CAWO

  KL 12121 katalogový list - zesilující fólie CAWO

  KL 12311 katalogový list - podložní klíny, souřadnicové mřížky, olověné číslice, písmena, značky


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka