Novinky, aktuality

2009-2010
2008

2007
Pragodent
Pragomedica
VET Fair

2006
Medica
HospiMedica
Pragodent
Pragomedica

2005
HospiMedica
Pragomedica

2004
MEFA
Pragomedica

2003
Podzimní akce
Pragomedica

2002
MEFA
Pragodent
Pragomedica


Denzitometry a senzitometry
Denzitometry, senzitometry