Měřicí přístroje a fantomy:

Měřicí přístroje:
RADCAL
Accu-Pro
PDC
9010/9015
2026C
Dynalyzer

Fantomy:
skiagrafie,
skiaskopie
mamografie
stomatologie
CT
sonografie

čárové testy
měření velikosti ohniska
Al a Cu filtry

denzitometry,
senzitometry

osobní dozimetry

DAP metry

Denzitometry X-Rite
Denzitometry
X-Rite