Co?Jak?Proč?

publikace
skiagrafie, skiaskopie
mamografie
kostní denzitometrie
stomatologie
veterinární medicína

Denzitometry a senzitometry
Denzitometry, senzitometry