Fantomy pro skiagrafii a skiaskopii

Fantom Pro-AlphaUniverzální fantom Pro-Alpha

Fantom dle ČSN EN 61223-3-1, DIN 6868/3 a DIN 6868/4. Vhodný pro přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti konvenčních i digitálních rentgenových přístrojů, včetně skiaskopických.
Více >>>

 

Fantom Pro-DigiFantom Pro-Digi

Fantom dle ČSN EN 61223-3-1, DIN 6868/58 a DIN 6868/13. Vhodný pro přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti na digitálních rentgenových pracovištích (CR, DR).
Více >>>

 

Fantom Pro-FluoFantom Pro-Fluo

Fantom dle ČSN EN 61223-3-1 a DIN 6868/4. Vhodný pro přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti na všech typech skiaskopických i skiagrafických zařízení.
Více >>>

 

Fantom Sc.F
fantom Sc.F
Vlevo snímek kalibrovaným svazkem,
vpravo příliš měkkým svazkem.
 
Skiagrafický fantom Sc.F

Fantom pro obecnou radiografii a digitální radiografii (bez subtrakce). K porovnání kvality různých kombinací film – fólie, senzitometrická měření přenosu kontrastu (10 detailů o průměru 5,6 mm s různým kontrastem), měření čarového rozlišení při vysokém kontrastu (0,5 až 14,3 lp/mm), stanovení prahové detekce velkých detailů s malým kontrastem (17 detailů, průměr 11 mm) a malých detailů s vysokým kontrastem (17 detailů, průměr 0,5 mm).

 

Gammex 610  Fantom novorozeneckého hrudníku
Novorozenecký hrudník Gammex 610

Antropomorfní fantom vyvinutý pro testování digitálního zobrazovacího řetězce na novorozeneckých odděleních. Fantom je ideální pomůckou pro nastavení a udržování optimálních zobrazovacích parametrů zajišťujících plnohodnotnou diagnostickou informaci při minimální radiační zátěži.

Fantom simuluje velikost, úroveň zeslabení i anatomickou strukturu hrudníku novorozence o hmotnosti 1-2 kg. Výměnné plicní díly umožňují testovat zobrazení zdravé tkáně i patologií - HMD (Hyaline Membrane Disease), pneumothorax.

 

Fantom FL.18
fantom FL.18
Vlevo snímek kalibrovaným svazkem,
vpravo příliš měkkým svazkem.
Skiaskopický fantom FL.18

Fantom pro skiaskopii s televizním řetězcem. Umožňuje optimální nastavení jasu monitoru a kontrastu. Měří čarové rozlišení při vysokém kontrastu (až do 5 lp/mm), citlivost detekce objektů s nízkým kontrastem (18 detailů o průměru 11 mm), kruhovou geometrii.

 

Kontrast-detail fantom Gammex 1151Fantom kontrast-detail Gammex 1151

Hliníkový blok s maticí přesně vrtaných prohlubní. Prohlubně v daném sloupci mají stejný průměr, v daném řádku pak stejnou hloubku. Spojením nejmělčích prohlubní detekovatelných v každém sloupci vznikne křivka charakterizující rozlišovací schopnost zobrazovacího řetězce.

Pomocí fantomu lze velice snadno docílit optimálního nastavení monitorů skiaskopických zařízení, sledovat stálost kvality zobrazení v čase i porovnávat jednotlivá zařízení mezi sebou.

Technické údaje
Rozměry: 18 x 18 x 1,3 cm
Hloubka prohlubní: 0,13 – 2,29 mm
Průměr prohlubní: 0,58 – 7,93 mm

 

Sada fantomů pro skiaskopii

Sada celkem 9 fantomů a 3 zeslabujících (0,5 + 0,5 + 1,0 mm) Cu vrstev pro kompletní analýzu kvality skiaskopického řetězce. Měření parametrů video signálu, linearity stupňů šedi, kruhové geometrie, pravoúhlé geometrie, rozlišení při vysokém kontrastu (0,5 až 5,0 lp/mm), homogenity pole, citlivosti při nízkém kontrastu (19 detailů o průměru 11 mm s kontrastem od 0,16 do 0,007), prahu detekovatelnosti kontrast / detail (108 detailů, 12 rozměrů x 9 kontrastů). Určeno pro náročnější pracoviště a servisní firmy provádějící montáž a opravy skiaskopických zařízení.

 

 

Sada fantomů pro skiaskopii s digitální subtrakcí

Sada celkem 4 fantomů s příslušenstvím pro kompletní analýzu kvality skiaskopie s digitální subtrakcí. Doplňuje standardní fantomy pro skiaskopii. Měření logaritmické i lineární subtrakce, dynamického rozsahu, prahu detekovatelnosti kontrast / detail (144 detailů, 12 rozměrů x 12 kontrastů). Určeno pro přejímací testy a testy provozní stálosti, pro servisní firmy provádějící montáž a opravy DSF (DSA) zařízení.
 

      

 

 
Fantom Gammex 132 pro klasickou tomografii Fantomy pro klasickou tomografii

Tomografický fantom Gammex 132

Fantom s řadou prvků pro měření přesnosti nastavení zobrazované vrstvy, tloušťky zobrazované vrstvy, rozlišení v zobrazovací rovině, rovnoměrnosti expozice během kyvu a k zobrazení dráhy rtg svazku během kyvu. Pro zkoušky dlouhodobé stability i zkoušky provozní stálosti na pracovištích používajících klasickou tomografii.

 

  KL 18211 katalogový list - fantomy pro skiagrafii

  KL 18212 katalogový list - fantomy pro skiaskopii


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka