Fantomy a testovací pomůcky pro mamografii

Fantom Gammex 156Mamografický fantom Gammex 156

Fantom od firmy Gammex RMI pro rutinní monitorování kvality zobrazení. Pro méně náročná pracoviště. Obsahuje objekty, které simulují možné různé útvary ve vyšetřovaném prsu, vláknité struktury, mikrokalcifikace, tumorům podobná tělíska. Blok plexiskla simuluje prs tloušťky 4 až 4,5 cm (po kompresi). K fantomu je přiložen i 4 mm silný disk pro měření kontrastu.


 

Fantom MTOMamografický fantom MTO

Nejvhodnější fantom pro mamografický screening, neboť je v současné době nejcitlivější na změnu fyzikálních parametrů ovlivňujících kvalitu obrazu (stupnici šedi, šum a neostrost). Polovina fantomu simuluje tkáň s jejími patologickými změnami, polovina potom obsahuje fyzikální objekty simulující mikrokalcifikace, vláknité struktury a objekty s nízkým kontrastem, které umožňují hodnotit kvalitu obrazu standardním bodovacím systémem. Fantom má polokruhový tvar o poloměru 11 cm, tloušťce 10 mm, a je doplněn 6 vrstvami plexiskla těchže rozměrů.
 

Fantom CIRS 16a 
Mamografický fantom CIRS pro měření prostorového rozlišení

Fantom od firmy CIRS, tkáňově ekvivalentní prsu složení 50/50, obsahuje testovací objekt se 17 segmenty pro měření prostorového rozlišení (rozlišení při vysokém kontrastu) od 5 do 20 lp/mm ve směru osy anoda – katoda i ve směru kolmém na osu během jedné expozice.
 

Fantom Gammex 163 RachelAntropomorfní prsní fantom Gammex 169 „Rachel“

Fantom sestává z akrylátové vnější schránky, tkáňově ekvivalentního materiálu BR-12 simulujícího úrovně zeslabení rtg svazku typické pro mamografii, a ze speciálního filmu s otiskem reálného mamogramu, který dodává veškeré drobné anatomické detaily. Snímek fantomu se díky jeho unikátní konstrukci velmi blíží skutečnému klinickému snímku. Díky tomu fantom umožňuje analyzovat vliv zobrazovacích parametrů na celkový vzhled snímku. Porovnávat lze různé úrovně napětí, typy filtrace, kombinace film-fólie, nastavení vyvolávacího procesu, u digitálních přístrojů pak různá nastavení zpracování obrazových dat.

Fantom Gammex 169 „Rachel“ je ideálním doplňkem klasických geometrických testovacích obrazců používaných k hodnocení kvality zobrazení v mamografii, na rozdíl od nichž poskytuje věrnou simulaci klinického snímku.

Technické údaje
Rozměry: 16,5 x 22,2 x 9,5 cm
Hmotnost: 1,6 kg
 

Měřič komprese Gammex 163Měřič komprese Gammex 163

Přístroj pro měření síly komprese v mamografii. Slouží ke kontrole přesnosti a stálosti kompresní síly v manuálním i automatickém režimu mamografu. Velmi snadný odečet hodnot na klasickém „budíku“ s pamětí pro maximální hodnotu. Odolná konstrukce z kovu a plastu. Pracuje na čistě mechanickém principu, nepotřebuje napájení ani baterie.

Technické údaje
Rozsah: 3-30 kg (30-300 N)
Přesnost: ±0,27 kg (2,7 N) v rozsahu 7-25 kg (70-250 N)
Průměr kontaktní plochy: 8,5 cm
 

Sada Al filtrů pro měření polotloušťky (HVL) Gammex 115H

Štěrbinová komora pro měření velikosti ohniska

 

  KL 18241 katalogový list - fantomy pro mamografii


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka