Přístroje pro měření plošné kermy (DAP metry)

Povinné vybavení rentgenových přístrojů dle Směrnice EU 97/43/EURATOM a § 64 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

DAP (Dose Area Product) metry slouží k přímému monitorování radiační zátěže pacientů při radiodiagnostických vyšetřeních. Mohou měřit jak plošnou kermu v jednotkách µGy.m2, tak kermový příkon v jednotkách µGy.m2.s-1. Nabízené produkty jsou výrobkem německé firmy IBA Dosimetry (dříve Scanditronix Wellhöfer).

KermaX plus IDPKermaX®plus IDP

Transparentní ionizační komora s integrovanou elektronikou a jednořádkovým podsvíceným LCD displejem, s možností připojení PC nebo tiskárny. Vhodné i pro pediatrické aplikace (rozlišení 0,01 µGy.m2).

KermaX plus SDPKermaX®plus SDP

Transparentní ionizační komora s integrovanou elektronikou a samostatným jednořádkovým podsvíceným LCD displejem, s možností připojení PC nebo tiskárny přes RS 232. Vhodné i pro pediatrické aplikace (rozlišení 0,01 µGy.m2). Volitelný Bluetooth modul.

KermaX plus DDPKermaX®plus DDP

Transparentní ionizační komora s integrovanou elektronikou a samostatným duálním LCD displejem. Měří současně kermu a kermový příkon nebo expoziční čas. Možnost současného připojení PC a tiskárny. Rozlišení 0,1 µGy.m2, volitelné rozlišení 0,01 µGy.m2 pro pediatrické aplikace.

KermaX plus DDP DUOKermaX®plus DDP „DUO“

Dvoukanálový multifunkční dozimetr k monitorování zátěže pacientů s vlastnostmi jako u předchozího jednokanálového DDP systému. Rozlišení 0,1 µGy.m2, volitelné rozlišení 0,01 µGy.m2 pro pediatrické aplikace.

KermaX plus CKermaX®plus C

Kruhové netransparentní nebo i transparentní ionizační komory se samostatným elektroměrem a LCD displejem pro snadné měření plošné kermy u C-ramen. Možnost připojení PC nebo tiskárny. Rozlišení 0,1 µGy.m2, volitelné komory s vyšším rozlišením 0,01 µGy.m2 pro pediatrické aplikace.

  KL 18111 katalogový list - DAP metry

Radcal PDC - kalibrace DAP metrů


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka