Co? Jak? Proč?

Na této stránce se s Vámi chceme podělit o naše vědomosti a zkušenosti. Víme sami, že při práci s rentgenem zůstává někdy řada nezodpovězených otazníků, zvláště v poslední době, kdy je tolik úsilí věnováno otázkám kvality zobrazení a optimalizace dávek z rentgenových vyšetření.

Uveďme namátkou: jak správně používat screeningový fantom TOR(MAM) ke kontrole zobrazovacího procesu? je velikost ohniska určující pro rozlišení intraorálního snímku? jak se pulzní intraorální rentgen promítne negativně do digitálního obrazu? proč musí být mamografický negatoskop regulovatelný v rozsahu minimálně 500 až 5000 cd.m-2? jaký je postup při měření retence ustalovače? je akutní poškození kůže pacientů z radiodiagnostických vyšetření aktuální? Očekáváme od Vás aktivní spolupráci v tom, že nám budete posílat své dotazy. Odpovědi na ty nejfrekventovanější pak budou tvořit obsah této stránky.

Rovněž chceme postupně zveřejňovat metodiky měření používané při zkouškách provozní stálosti, případně další aktuální informace a zajímavosti. Stručně řečeno, přáli bychom si, aby naše internetové stránky nebyly jen ryze obchodní.

Publikace

Otázky, odpovědi a zajímavé odkazy podle oborů:

 
 
Příspěvky přednesené souhrnně na Jarním sympoziu SRLA ČR v Karlových Varech
21. 5. - 22. 5. 2004 - prezentace

přetisk prezentace (PDF, 680 kB)

 
Jaké parametry a jak často musíme měřit při zkouškách provozní stálosti na středně velkém rentgenovém pracovišti?

Jaké parametry a jak často musíte měřit závisí na přístrojovém vybavení pracoviště a na typu prováděných vyšetření. Odpověď na tuto otázku Vám podrobněji přiblíží samostatný krátký průvodce "Zkoušky provozní stálosti - parametry, frekvence, vybavení" (stáhnout PDF, 562 kB). V zásadě je třeba oddělit kontrolu zpracování filmů od kontroly rentgenového zařízení. Proto musíte mít senzitometr (malé pracoviště s klasickou skiagrafií může použít předexponované senzitometrické proužky), denzitometr a digitální teploměr pro kontrolu vyvolávacího procesu, a potom vhodný fantom pro kontrolu kvality zobrazení rentgenovým přístrojem. Bohužel, rozšířený hliníkový klín ke kontrole všeho dohromady je krokem zpět do sedmdesátých let minulého století a je obhajitelný pouze na veterinárních pracovištích, zubních pracovištích s intraorálním rentgenem a pracovištích s panoramatickým rentgenem, kde vyvolávají ještě ručně.

 

(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka

NAVRCHOLU.cz