Chemikálie pro zpracování rentgenových filmů

Nabízíme velmi široké spektrum chemikálií určených pro všechny druhy rentgenových filmů a všechny typy vyvolávacích automatů od německé firmy TETENAL. Sortiment je doplněn chemikáliemi Foma.

chemikálie pro strojní zpracování

ROENTOROLL AC
Nová ekologická vývojka, která neobsahuje ani hydrochinon, ani glutaraldehyd, proto ji není třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
Jednosložkový koncentrát. Nízký závoj a střední kontrast. Může být použita pouze pro zelenocitlivé filmy včetně mamografických. Standardní teplota zpracování 34 - 35 °C při 90 s cyklu. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 30 až 40 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 15 litrů roztoku.

ROENTOROLL CRE     informace pro uživatele
Trojsložkový koncentrát. Univerzální vývojka s vyšší citlivostí zpracování a středním až vyšším kontrastem. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL I
Trojsložkový koncentrát. Vysoká citlivost, vysoký kontrast, vysoké maximální zčernání. Vysoká stabilita. Zvláště vhodná vývojka pro mamografii. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL LR
Dvousložkový koncentrát. Nízké usazování stříbra. Vysoká citlivost, střední kontrast. Vývojka vhodná pro široký rozsah expozic, například pro vyšetření plic. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Nižší regenerace v závislosti na frekvenci vyvolávání až o 30 % proti výše uvedeným vývojkám. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL LI
Jednosložkový koncentrát vývojky vhodný pro všechny druhy laserových filmů a laserových zobrazovacích systémů (helium-neonových 780/820 nm a infračervených 633/670 nm). Nepotřebuje startér. Střední až vysoký kontrast, nejvyšší optická hustota. Regenerace 60 ml na 1 film 35 x 43 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL RA
Dvousložkový koncentrát vývojky určený speciálně pro velmi rychlé vyvolávání (35 s). Střední citlivost, střední až vysoký kontrast (při rychlém vyvolávání 90 s). K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 60 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL P
Jednosložková prášková vývojka pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Střední až vyšší citlivost, střední až vyšší kontrast. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na 1 litr roztoku. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 4 x 20 litrů.

ROENTOROLL 25     informace pro uživatele
Dvousložkový koncentrát. Vývojka speciálně určená pro stolní vyvolávací automaty a automaty s tanky malého obsahu (např. Cawomat, Agfa Curix 60). Střední citlivost, vysoký kontrast. Vysoká stabilita. Není třeba startér. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 12 x 2,5 litru.

startér
Startér pro všechny druhy vývojek kromě Roentoroll 25 a Roentoroll LI. Přidává se 20 ml startéru na 1 litr regenerátoru ve vyvolávacím tanku. Balení 1 litr.

SUPERFIX MRP     informace pro uživatele
Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX LR
Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Bez zápachu díky speciálním přísadám. Nižší rychlost regenerace, 60 až 65 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX LI
Jednosložkový rychlý ustalovač pro všechny druhy laserových filmů (633/780/820 nm). Regenerace 70 ml na 1 film 35 x 43 cm (cca 465 ml na m2). Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX RA
Dvousložkový ustalovač pro velmi rychlý vyvolávací proces (RA-proces, do 35 s). Regenerace 75 až 85 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX P
Dvousložkový práškový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Regenerace 90 až 100 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 4 x 20 litrů.

SUPERFIX 25     informace pro uživatele
Jednosložkový ustalovač pro stolní vyvolávací automaty a automaty s malým objemem tanků. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Teplota ustalování o nejvíce 1 až 2°C nižší než teplota vývojky, nejméně však 25°C. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 12 x 2,5 litru.

FOMA LP-D
Regenerátor vývojky – třídílný kapalný koncentrát k přípravě vývojky (spolu se startérem FOMA LP-DS) a regenerátoru vývojky pro všechny druhy lékařských rentgenových filmů. Balení pro 20 litrů.

FOMA LP-DS
Startér k přípravě vývojky (spolu s regenerátorem vývojky FOMA LP-D) Přidává se 25 ml startéru k 1 litru regenerátoru přímo do vyvolávacího automatu. Balení 0,5 litru.

FOMAFIX + FOMAFIX H
Ustalovač s utvrzovačem – dvoudílný kapalný koncentrát. Balení pro 21 litrů.

 

chemikálie pro ruční zpracování

ROENTOGEN LIQUID     informace pro uživatele
Koncentrát vývojky pro ruční zpracování filmů. Vysoká citlivost zpracování a vysoký kontrast. Vlastnosti vývojky je možné ovlivnit poměrem ředění. Doporučuje se ředit 1:3,5. Pro regeneraci se používá jen mírně ředěný koncentrát (1:2, při velmi malém množství filmů za den jen 1:1). Bez regenerace zpracuje 1 litr roztoku cca 1,5 m2 filmu, s regenerací cca 4 m2 filmu. Nový roztok se obvykle připravuje, když přidané množství regenerátoru dosáhne původního množství roztoku. Doporučená regenerace 400 ml na 1 m2 filmu. Balení 1 l.

ROENTOGEN-SUPERFIX     informace pro uživatele
Koncentrát ustalovače pro ruční zpracování filmů. Doporučuje se ředit 1:3,5. Pro regeneraci se používá neředěný nebo jen mírně ředěný koncentrát. Koncentrát neobsahuje utvrzovač. Balení 1 l.

HARDENER LIQUID
Utvrzovač – vytvrzením se emulze stává odolnější proti poškození, urychluje se sušení. Balení 1 l (koncentrát).

FOMA LP-T
Jednodílný koncentrát vývojky pro ruční zpracování všech druhů lékařských rentgenových filmů. Balení 5 litrů pro 20 až 25 litrů roztoku nebo 1 litr pro 4 až 5 litrů roztoku.

FOMA LP-TR
Regenerátor vývojky FOMA LP-T. Koncentrát 1litr pro 3 litry regenerátoru.

FOMAFIX
Jednodílný koncentrát ustalovače pro ruční zpracování všech druhů lékařských rentgenových filmů. Balení 5 litrů nebo 1 litr. Pracovní roztok rychloustalovače se připraví ředěním koncentrátu vodou v poměru 1:3 až 1:4, podle účelu použití.

FOMA DP
Dvoudílná prášková fenidon-hydrochinonová vývojka, určená k použití při ručním zpracování všech druhů lékařských rentgenových filmů. Balení pro 5 x 9 litrů roztoku.

FOMA DP-R
Práškový regenerátor pro regeneraci vývojky FOMA DP. Balení pro 5 x 4,5 litru roztoku.

FOMAFIX P
Práškový rychloustalovač pro ruční zpracování radiografických filmů. Balení pro 5 x 9 litrů roztoku.

 

chemikálie pro čištění vyvolávacích automatů

univerzální čistič tanků Tetenal
Používá se jak pro vyvíjecí, tak pro prací tanky. Doba čištění 10 - 15 minut při teplotě do 30°C. Balení pro 7 x 15 litrů roztoku, i jednotlivě.

čistič tanků Tetenal
Používá se jak pro vyvíjecí, tak pro prací tanky. Doba čištění 10 - 15 minut při teplotě do 30°C. Balení pro 7 x 15 litrů roztoku, i jednotlivě.

ALGENEX roztok
Velmi účinný přípravek proti mikrobiologickému znečištění (řasám, plísním, bakteriálnímu kalu). Přidává se do vodního tanku, nejlépe před delší odstavnou dobou (přes noc či víkend), 15 ml na 50 litrů vody, alespoň jednou týdně. Balení 1 litr.

ALGENEX tablety
Velmi účinný přípravek proti mikrobiologickému znečištění (řasám, plísním, bakteriálnímu kalu). Přidává se do vodního tanku, nejlépe před delší odstavnou dobou (přes noc či víkend), 15 ml na 50 litrů vody, alespoň jednou týdně. Balení 1 litr.

 
(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka