Chemikálie pro zpracování mamografických RTG filmů

Nabízíme velmi široké spektrum chemikálií určených pro všechny druhy rentgenových filmů a všechny typy vyvolávacích automatů od německé firmy TETENAL.

chemikálie pro strojní zpracování

ROENTOROLL AC
Nová ekologická vývojka, která neobsahuje ani hydrochinon, ani glutaraldehyd, proto ji není třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
Jednosložkový koncentrát. Nízký závoj a střední kontrast. Může být použita pouze pro zelenocitlivé filmy včetně mamografických. Standardní teplota zpracování 34 - 35 °C při 90 s cyklu. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 30 až 40 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 15 litrů roztoku.

ROENTOROLL CRE     informace pro uživatele
Trojsložkový koncentrát. Univerzální vývojka s vyšší citlivostí zpracování a středním až vyšším kontrastem. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL I
Trojsložkový koncentrát. Vysoká citlivost, vysoký kontrast, vysoké maximální zčernání. Vysoká stabilita. Zvláště vhodná vývojka pro mamografii. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

ROENTOROLL RA
Dvousložkový koncentrát vývojky určený speciálně pro velmi rychlé vyvolávání (35 s). Střední citlivost, střední až vysoký kontrast (při rychlém vyvolávání 90 s). K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 60 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

startér
Startér pro všechny druhy vývojek kromě Roentoroll 25 a Roentoroll LI. Přidává se 20 ml startéru na 1 litr regenerátoru ve vyvolávacím tanku. Balení 1 litr.

SUPERFIX MRP     informace pro uživatele
Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX LR
Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Bez zápachu díky speciálním přísadám. Nižší rychlost regenerace, 60 až 65 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2 x 20 litrů.

SUPERFIX RA
Dvousložkový ustalovač pro velmi rychlý vyvolávací proces (RA-proces, do 35 s). Regenerace 75 až 85 ml na 1 film 35 x 35 cm. Balení pro 2 x 20 litrů.

 

chemikálie pro čištění vyvolávacích automatů

univerzální čistič tanků Tetenal
Používá se jak pro vyvíjecí, tak pro prací tanky. Doba čištění 10 - 15 minut při teplotě do 30°C. Balení pro 7 x 15 litrů roztoku, i jednotlivě.

čistič tanků Tetenal
Používá se jak pro vyvíjecí, tak pro prací tanky. Doba čištění 10 - 15 minut při teplotě do 30°C. Balení pro 7 x 15 litrů roztoku, i jednotlivě.

ALGENEX roztok
Velmi účinný přípravek proti mikrobiologickému znečištění (řasám, plísním, bakteriálnímu kalu). Přidává se do vodního tanku, nejlépe před delší odstavnou dobou (přes noc či víkend), 15 ml na 50 litrů vody, alespoň jednou týdně. Balení 1 litr.

ALGENEX tablety
Velmi účinný přípravek proti mikrobiologickému znečištění (řasám, plísním, bakteriálnímu kalu). Přidává se do vodního tanku, nejlépe před delší odstavnou dobou (přes noc či víkend), 15 ml na 50 litrů vody, alespoň jednou týdně. Balení 1 litr.

 
(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka